చెరువులా తయారైన వరిపొలాలు

  • Home
  • నిండా ముంచేసింది

చెరువులా తయారైన వరిపొలాలు

నిండా ముంచేసింది

Dec 6,2023 | 21:39

ప్రజాశక్తి – విజయనగరం ప్రతినిధి : మిచౌంగ్‌ తుపాను ప్రభావంతో జిల్లాలో మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలు రైతన్నను నిండా ముంచేశాయి. మంగళవారం సాయంత్రం నుంచి భారీవర్షాలు…