చెవిలో పూలు పెట్టుకుని పంచాయతీ కార్మికుల నిరసన

  • Home
  • చెవిలో పూలు పెట్టుకుని పంచాయతీ కార్మికుల నిరసన

చెవిలో పూలు పెట్టుకుని పంచాయతీ కార్మికుల నిరసన

చెవిలో పూలు పెట్టుకుని పంచాయతీ కార్మికుల నిరసన

Dec 19,2023 | 21:34

చెవిలో పూలు పెట్టుకుని నిరసన తెలుపుతున్న పంచాయతీ కార్మికులు బుక్కరాయసముద్రం : సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ మండల కేంద్రంలో చేపట్టిన సమ్మెలో భాగంగా పంచాయతీ కార్మికులు…