జంగిల్‌ క్లియరెన్స్‌ పట్టదా..?

  • Home
  • జంగిల్‌ క్లియరెన్స్‌ పట్టదా..?

జంగిల్‌ క్లియరెన్స్‌ పట్టదా..?

జంగిల్‌ క్లియరెన్స్‌ పట్టదా..?

Dec 3,2023 | 20:53

ప్రజాశక్తి- శృంగవరపుకోట : ఆర్‌ అండ్‌ బి రహదారుల పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది. వాటి నిర్వహణను గాలికొదిలే యడంతో అవి అధ్వాన్నంగా మారాయి. అడుగుకో గొయ్యి…