జగన్‌ సీఎం అయితే ఏపీకి పరిశ్రమలు రావుమాజీ మంత్రి గంటా

  • Home
  • జగన్‌ సీఎం అయితే ఏపీకి పరిశ్రమలు రావుమాజీ మంత్రి గంటా

జగన్‌ సీఎం అయితే ఏపీకి పరిశ్రమలు రావుమాజీ మంత్రి గంటా

జగన్‌ సీఎం అయితే ఏపీకి పరిశ్రమలు రావుమాజీ మంత్రి గంటా

Dec 2,2023 | 00:03

జగన్‌ సీఎం అయితే ఏపీకి పరిశ్రమలు రావుమాజీ మంత్రి గంటాప్రజాశక్తి-శ్రీకాళహస్తి: జగన్‌ మరోసారి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఏ ఒక్క కొత్త పరిశ్రమ కూడా…