‘జనన మరణ నమోదు బాధ్యతగా చేపట్టాలి’

  • Home
  • ‘జనన మరణ నమోదు బాధ్యతగా చేపట్టాలి’

'జనన మరణ నమోదు బాధ్యతగా చేపట్టాలి'

‘జనన మరణ నమోదు బాధ్యతగా చేపట్టాలి’

Dec 5,2023 | 21:20

ప్రజాశక్తి – కడప అర్బన్‌ ప్రతి ఆరోగ్య కేంద్రంలో జనన, మరణ నమోదు ప్రక్రియను విధిగా, బాధ్యతగా చేపట్టాలని ఎపి, తెలంగాణ ఉభయ రాష్ట్రాల జనన మరణ…