జనవరి నాటికి ‘నాడు-నేడు’ పనులు పూర్తి

  • Home
  • జనవరి నాటికి ‘నాడు-నేడు’ పనులు పూర్తి

జనవరి నాటికి 'నాడు-నేడు' పనులు పూర్తి

జనవరి నాటికి ‘నాడు-నేడు’ పనులు పూర్తి

Dec 3,2023 | 23:35

సమస్యను కలెక్టర్‌కు వివరిస్తున్న హెచ్‌ఎం చిన్నంనాయుడు ప్రజాశక్తి- పలాస జిల్లాలో పాఠశాలల్లో నాడు-నేడు పనులు జనవరి నాటికి పూర్తిస్థాయిలో పూర్తి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్‌ శ్రీకర్‌ లాఠకర్‌…