జనవరి 5న ఓటర్ల జాబితా విడుదల: జేసి

  • Home
  • జనవరి 5న ఓటర్ల జాబితా విడుదల: జేసి

జనవరి 5న ఓటర్ల జాబితా విడుదల: జేసి

జనవరి 5న ఓటర్ల జాబితా విడుదల: జేసి

Dec 6,2023 | 23:22

జనవరి 5న ఓటర్ల జాబితా విడుదల: జేసి మార్పులు, చేర్పులకు సంబంధించి 9 లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలిప్రజాశక్తి- చిత్తూరుఅర్బన్‌ ఓటర్ల జాబితాలో మార్పులు, చేర్పులు, తీసివేతలకు సంబంధించి…