జనవరి 5న చలో విజయవాడ

  • Home
  • జనవరి 5న చలో విజయవాడ

జనవరి 5న చలో విజయవాడ

జనవరి 5న చలో విజయవాడ

Dec 18,2023 | 21:49

ధర్నా చేస్తున్న ఫీల్డ్‌ అసిస్టెంట్లు ఫీల్డ్‌ అసిస్టెంట్లకు రూ.26 వేలు ఇవ్వాలి ఆ సంఘ రాష్ట్ర కార్యదర్శి బి.శ్రీరామిరెడ్డి ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ ఉపాధి హామీ…