జనసేన ఆత్మీయ సమావేశంలో ఇరు పార్టీల నేతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇరు పార్టీల అధినేతలు చంద్రబాబు

  • Home
  • అసంతృప్తి.. ఆవేదన

జనసేన ఆత్మీయ సమావేశంలో ఇరు పార్టీల నేతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇరు పార్టీల అధినేతలు చంద్రబాబు

అసంతృప్తి.. ఆవేదన

Feb 26,2024 | 22:36

టిడిపి, జనసేన నియోజకవర్గ ఆత్మీయ సమావేశం తీరిది అధినేతలు చంద్రబాబు, పవన్‌ నిర్ణయాలపై ఇరు పార్టీ నేతల్లో అసంతృప్తి ప్రజాశక్తి – భీమవరం ఉండి నియోజకవర్గ టిడిపి,…