జనసేన నాయకురాలు మాధవి

  • Home
  • ‘జగనన్నకు చెబుదాం’కు 137 వినతులు

జనసేన నాయకురాలు మాధవి

‘జగనన్నకు చెబుదాం’కు 137 వినతులు

Dec 4,2023 | 20:49

ప్రజాశక్తి-విజయనగరంకోట : జిల్లా కలెక్టర్‌ కార్యాలయంలో సోమవారం జగనన్నకు చెబుదాం కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజల నుంచి డిఆర్‌ఒ ఎస్‌.డి. అనిత ఆధ్వర్యంలో వినతులు స్వీకరించారు. డిఆర్‌ఒతోపాటు డిప్యూటీ…