జాతీయ పోటీలకు చిత్తూరు జిల్లా ఆర్చరీ క్రీడాకారుల ఎంపిక

  • Home
  • జాతీయ పోటీలకు చిత్తూరు జిల్లా ఆర్చరీ క్రీడాకారుల ఎంపిక

జాతీయ పోటీలకు చిత్తూరు జిల్లా ఆర్చరీ క్రీడాకారుల ఎంపిక

జాతీయ పోటీలకు చిత్తూరు జిల్లా ఆర్చరీ క్రీడాకారుల ఎంపిక

Dec 2,2023 | 00:01

జాతీయ పోటీలకు చిత్తూరు జిల్లా ఆర్చరీ క్రీడాకారుల ఎంపిక ప్రజాశక్తి – క్యాంపస్‌ : చిత్తూరు జిల్లా ఆర్చరీ క్రీడాకారులు రాష్ట్రస్థాయిలో అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధించారు. ధనుంజయ…