జిఒలు విడుదల చేయకపోతే మరో సమ్మెకు సిద్ధం

  • Home
  • జిఒలు విడుదల చేయకపోతే మరో సమ్మెకు సిద్ధం

జిఒలు విడుదల చేయకపోతే మరో సమ్మెకు సిద్ధం

జిఒలు విడుదల చేయకపోతే మరో సమ్మెకు సిద్ధం

Feb 6,2024 | 20:56

ప్రజాశక్తి – రాయచోటి టౌన్‌ గత ఏడాది డిశంబర్‌ 26 నుంచి జనవరి 10 వరకు నిర్వహించిన మున్సిపల్‌ కార్మికుల సమ్మె కాలంలో ప్రభుత్వం ఒప్పుకున్న డిమాండ్లకు…