జిఒ విడుదల చేయాలని మున్సిపల్‌ కార్మికుల ధర్నా

  • Home
  • జిఒ విడుదల చేయాలని మున్సిపల్‌ కార్మికుల ధర్నా

జిఒ విడుదల చేయాలని మున్సిపల్‌ కార్మికుల ధర్నా

జిఒ విడుదల చేయాలని మున్సిపల్‌ కార్మికుల ధర్నా

Feb 6,2024 | 21:08

ప్రజాశక్తి-కడప అర్బన్‌ డిశంబర్‌ 26 నుంచి జనవరి 10 వరకు నిర్వహించిన మున్సిపల్‌ కార్మికుల సమ్మె కాలంలో ప్రభుత్వం ఒప్పుకున్న డిమాండ్లకు సంబంధించిన జిఒలు వెంటనే విడుదల…