జిల్లాలో 101 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్‌

  • Home
  • జిల్లాలో 101 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్‌

జిల్లాలో 101 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్‌

జిల్లాలో 101 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్‌

Feb 7,2024 | 22:19

డిఎస్‌సి వచ్చేసింది 12న ఉద్యోగ ప్రకటన విడుదల ఈనెల 22 వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ ఏప్రిల్‌ 7వ తేదీన పరీక్ష ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం ప్రతినిధి ఇదిగో…