జిల్లా కార్యదర్శిగా నంబూరి రాంబాబు ఎన్నిక

  • Home
  • జిల్లా కార్యదర్శిగా నంబూరి రాంబాబు ఎన్నిక

జిల్లా కార్యదర్శిగా నంబూరి రాంబాబు ఎన్నిక

జిల్లా కార్యదర్శిగా నంబూరి రాంబాబు ఎన్నిక

Dec 4,2023 | 17:36

ప్రజాశక్తి – ఏలూరు అర్బన్‌ నారాయణపురంలో ఆదివారం జరిగిన యుటిఎఫ్‌ జిల్లా కౌన్సిల్‌ సమావేశంలో యుటిఎఫ్‌ జిల్లా కార్యదర్శిగా నంబూరి రాంబాబు మూడవ సారి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.…