జిల్లా కార్యదర్శి రమణమ్మ

  • Home
  • హింస నిరోధానికి కఠిన చర్యలు

జిల్లా కార్యదర్శి రమణమ్మ

హింస నిరోధానికి కఠిన చర్యలు

Nov 26,2023 | 21:00

ప్రజాశక్తి-విజయనగరం టౌన్‌ దేశంలో మహిళలపై జరుగుతున్న హింస నిరోధానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఐద్వా జిల్లా కార్యదర్శి పి.రమణమ్మ డిమాండ్‌ చేశారు. హింస…