జిల్లా జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ ఎస్‌.రామ్‌సుందర్‌రెడ్డి పరిశీలించారు. స్థానిక సబ్‌ కలెక్టర్‌ కార్యాలయం కాంపౌండులో భారత వాతావరణం శాఖ సెల్ఫ్‌ రికార్డెడ్‌ రెయిన్‌ గేజీ పరికరాన్ని (వర్షపాతం

  • Home
  • సమస్యల పరిష్కారానికే స్పందన : జేసీ

జిల్లా జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ ఎస్‌.రామ్‌సుందర్‌రెడ్డి పరిశీలించారు. స్థానిక సబ్‌ కలెక్టర్‌ కార్యాలయం కాంపౌండులో భారత వాతావరణం శాఖ సెల్ఫ్‌ రికార్డెడ్‌ రెయిన్‌ గేజీ పరికరాన్ని (వర్షపాతం

సమస్యల పరిష్కారానికే స్పందన : జేసీ

Dec 16,2023 | 00:03

ప్రజాశక్తి-పెద్దదోర్నాల ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికే ప్రత్యేక స్పందన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు జిల్లా జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ కె. శ్రీనివాసులు తెలిపారు. పెద్దదోర్నాలలోని బొగ్గరపు వారి కల్యాణ మండపంలో శుక్రవారం…

సెల్ఫ్‌ రికార్డెడ్‌ రెయిన్‌ గేజీ పరికరం పరిశీలన

Dec 4,2023 | 21:34

ప్రజాశక్తి – నరసాపురం టౌన్‌ భారత వాతావరణ శాఖ సెల్ఫ్‌ రికార్డెడ్‌ రెయిన్‌ గేజీ పరికరాన్ని జిల్లా కలెక్టర్‌ పి.ప్రశాంతి, జిల్లా జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ ఎస్‌.రామ్‌సుందర్‌రెడ్డి పరిశీలించారు.…