జిల్లా రాష్ట్ర హద్దులు బోర్డులు పల్నాడు జిల్లా కలెక్టర్‌

  • Home
  • పల్నాడు జిల్లా సరిహద్దుల్లో బోర్డుల ఏర్పాటు

జిల్లా రాష్ట్ర హద్దులు బోర్డులు పల్నాడు జిల్లా కలెక్టర్‌

పల్నాడు జిల్లా సరిహద్దుల్లో బోర్డుల ఏర్పాటు

Dec 4,2023 | 23:08

ప్రజాశక్తి-పల్నాడు జిల్లా : పల్నాడు జిల్లాలో రోడ్డు భవనాల శాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా సరిహద్దు బోర్డుల ఏర్పాటు ప్రక్రియను జిల్లా కలెక్టర్‌ ఎల్‌.శివశంకర్‌ పర్యవేక్షిస్తున్నారు. రాష్ట్ర, జిల్లా,…