జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారి సాధన

  • Home
  • నులి పురుగులతో రక్తహీనత

జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారి సాధన

నులి పురుగులతో రక్తహీనత

Feb 10,2024 | 00:20

ప్రజాశక్తి పాడేరు :- జాతీయ నులిపురుగుల నివారణ దినం లో భాగంగా తలారి సింగి ప్రభుత్వ బాలుర పాఠశాలలో 540 మంది విద్యార్థులకు నులిపురుగుల నివారణకు గాను…