జిల్లా సమగ్రాభివద్ధి కోసం ఐక్య ఉద్యమాలు : సిపిఎం

  • Home
  • జిల్లా సమగ్రాభివద్ధి కోసం ఐక్య ఉద్యమాలు : సిపిఎం

జిల్లా సమగ్రాభివద్ధి కోసం ఐక్య ఉద్యమాలు : సిపిఎం

జిల్లా సమగ్రాభివద్ధి కోసం ఐక్య ఉద్యమాలు : సిపిఎం

Dec 6,2023 | 22:42

సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యులు వి.రాంభూపాల్‌       అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ : అత్యంత వెనుకబడిన అనంతపురం జిల్లా సమగ్రాభివద్ధి కోసం కలిసి…