జీడి గిట్టుబాటు ధరకు కృషి చేయాలి

  • Home
  • జీడి గిట్టుబాటు ధరకు కృషి చేయాలి

జీడి గిట్టుబాటు ధరకు కృషి చేయాలి

జీడి గిట్టుబాటు ధరకు కృషి చేయాలి

Jan 31,2024 | 23:17

శిరీషకు వినతిపత్రం అందజేస్తున్న రైతుసంఘం నాయకులు ప్రజాశక్తి- పలాస ఉద్దాన ప్రాంత రైతులు జీడిపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారని, జీడికి గిట్టుబాటు ధర కల్పించేందుకు కృషి చేయాలని…