జెఎన్‌టియు ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాల ఆధునీకరణకు ఆమోదం

  • Home
  • జెఎన్‌టియు ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాల ఆధునీకరణకు ఆమోదం

జెఎన్‌టియు ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాల ఆధునీకరణకు ఆమోదం

జెఎన్‌టియు ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాల ఆధునీకరణకు ఆమోదం

Dec 5,2023 | 21:25

సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న ఉపకులపతి రంగాజనార్ధన ప్రజాశక్తి-అనంతపురం అనంతపురం జెఎన్‌టియు ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాల ఆధునీకరణకు జెఎన్‌టియు ద్వితీయ ఫైనాన్స్‌ కమిటీలో ఆమోదం లభించిందని ఉపకులపతి రంగజనార్ధన తెలిపారు. మంగళవారం…