టిడిపి గ్రూపుల మధ్య ఘర్షణ

  • Home
  • ముద్దనూరులో వైసిపి, టిడిపి గ్రూపుల మధ్య ఘర్షణ

టిడిపి గ్రూపుల మధ్య ఘర్షణ

ముద్దనూరులో వైసిపి, టిడిపి గ్రూపుల మధ్య ఘర్షణ

Jan 31,2024 | 20:53

ప్రజాశక్తి – ముద్దనూరు వైసిపి, టిడిపి గ్రూపుల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. ఇరు గ్రూపులకు చెందిన వారు పరస్పరం రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. కూర్చీలు గాలిలో విసిరి…