టీటీడీ కళాశాలల విద్యార్థులు ఎంతో అదృష్టవంతులు- టీటీడీ ఈవో ఏవి.ధర్మారెడ్డి- 215 మంది విద్యార్థులకు అఛీవర్‌ అవార్డులు ప్రదానం

  • Home
  • టీటీడీ కళాశాలల విద్యార్థులు ఎంతో అదృష్టవంతులు- టీటీడీ ఈవో ఏవి.ధర్మారెడ్డి- 215 మంది విద్యార్థులకు అఛీవర్‌ అవార్డులు ప్రదానం

టీటీడీ కళాశాలల విద్యార్థులు ఎంతో అదృష్టవంతులు- టీటీడీ ఈవో ఏవి.ధర్మారెడ్డి- 215 మంది విద్యార్థులకు అఛీవర్‌ అవార్డులు ప్రదానం

టీటీడీ కళాశాలల విద్యార్థులు ఎంతో అదృష్టవంతులు- టీటీడీ ఈవో ఏవి.ధర్మారెడ్డి- 215 మంది విద్యార్థులకు అఛీవర్‌ అవార్డులు ప్రదానం

Feb 9,2024 | 22:48

టీటీడీ కళాశాలల విద్యార్థులు ఎంతో అదృష్టవంతులు- టీటీడీ ఈవో ఏవి.ధర్మారెడ్డి- 215 మంది విద్యార్థులకు అఛీవర్‌ అవార్డులు ప్రదానంప్రజాశక్తి -తిరుపతి సిటీ : శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి…