ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలతో ప్రమాదాల నివారణ

  • Home
  • ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలతో ప్రమాదాల నివారణ

ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలతో ప్రమాదాల నివారణ

ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలతో ప్రమాదాల నివారణ

Feb 13,2024 | 21:58

మాట్లాడుతున్న సన్యాసినాయుడు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు పాటించడం ద్వారా ప్రమాదాలను నివారించవచ్చని జిల్లా న్యాయసేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి ఆర్‌.సన్యాసినాయుడు అన్నారు. జిల్లా న్యాయసేవాధికార…