డాక్టర్‌ మహాదేవమ్మ సేవలు శ్లాఘనీయం వక్తల ప్రశంసలు

  • Home
  • డాక్టర్‌ మహాదేవమ్మ సేవలు శ్లాఘనీయం వక్తల ప్రశంసలు

డాక్టర్‌ మహాదేవమ్మ సేవలు శ్లాఘనీయం వక్తల ప్రశంసలు

డాక్టర్‌ మహాదేవమ్మ సేవలు శ్లాఘనీయం వక్తల ప్రశంసలు

Jan 31,2024 | 22:17

డాక్టర్‌ మహాదేవమ్మ సేవలు శ్లాఘనీయం వక్తల ప్రశంసలుప్రజాశక్తి – క్యాంపస్‌ :శ్రీ పద్మావతి మహిళా డిగ్రీ, పీజీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్‌ డాక్టర్‌ కె. మహదేవమ్మ ఉద్యోగ విరమణ…