డిఆర్‌డిఎ

  • Home
  • మహిళా మార్ట్‌ సందర్శన

డిఆర్‌డిఎ

మహిళా మార్ట్‌ సందర్శన

Nov 22,2023 | 23:38

ప్రజాశక్తి-మద్దిపాడు – మద్దిపాడులోని మహిళా మార్ట్‌ను గుజరాత్‌ రాష్ట్రానికి చెందిన గ్రామీణ జీవనోపాధుల (ఎస్‌ఆర్‌ఎల్‌ఎం) బందం బుధవారం సందర్శించారు. డిఆర్‌డిఎ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్‌ తేళ్ళ రవికుమార్‌ వైఎస్‌ఆర్‌…