డిఎస్పి బదిలీ

  • Home
  • తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ, డిఎస్పి బదిలీ

డిఎస్పి బదిలీ

తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ, డిఎస్పి బదిలీ

May 16,2024 | 22:41

తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ, డిఎస్పి బదిలీ ప్రజాశక్తి -తిరుపతి సిటీ ఎన్నికల అనంతరం జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఘర్షణలకు సంబంధించి నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారని జిల్లా ఎస్పీ కృష్ణ…