డిగ్రీ కళాశాల

  • Home
  • డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలి

డిగ్రీ కళాశాల

డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలి

Nov 22,2023 | 21:53

బలిజిపేట: మండల కేంద్రంలో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలని, పోస్టుమెట్రిక్‌ హాస్టలను నిర్మించాలని, జడ్పీహెచ్‌ పాఠశాలలో సంక్షేమ హాస్టల్‌ను వెంటనే ప్రారంభించాలని ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ జిల్లా కార్యదర్శి…