డీజేలకు అనుమతి లేదుచిత్తూరు గంగమ్మ జాతర ఏర్పాట్ల పరిశీలనలో ఎస్‌పి

  • Home
  • డీజేలకు అనుమతి లేదుచిత్తూరు గంగమ్మ జాతర ఏర్పాట్ల పరిశీలనలో ఎస్‌పి

డీజేలకు అనుమతి లేదుచిత్తూరు గంగమ్మ జాతర ఏర్పాట్ల పరిశీలనలో ఎస్‌పి

డీజేలకు అనుమతి లేదుచిత్తూరు గంగమ్మ జాతర ఏర్పాట్ల పరిశీలనలో ఎస్‌పి

May 20,2024 | 00:49

డీజేలకు అనుమతి లేదుచిత్తూరు గంగమ్మ జాతర ఏర్పాట్ల పరిశీలనలో ఎస్‌పిప్రజాశక్తి -చిత్తూరు అర్బన్‌: డీజేలకు ఎలాంటి అనుమతులు లేవని గంగమ్మ జాతర ఏర్పాట్ల పరిశీలనలో ఎస్‌పి మణికంఠ…