డుంబ్రిగుడలో పోస్టర్‌ను ఆవిష్కరిస్తున్న యుటిఎఫ్‌ నాయకులు

  • Home
  • ఓట్‌ ఫర్‌ ఒపిఎస్‌ పోస్టర్‌ ఆవిష్కరణ

డుంబ్రిగుడలో పోస్టర్‌ను ఆవిష్కరిస్తున్న యుటిఎఫ్‌ నాయకులు

ఓట్‌ ఫర్‌ ఒపిఎస్‌ పోస్టర్‌ ఆవిష్కరణ

Feb 6,2024 | 00:02

ప్రజాశక్తి-డుంబ్రిగుడ:మండల కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో యుటిఎఫ్‌ మండల శాఖ ఆధ్వర్యాన ఓట్‌ ఫర్‌ ఓపిఎస్‌ పోస్టర్‌ ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా యుటిఎఫ్‌ అల్లూరి జిల్లా ప్రధాన…