డెంగీ మరణాలు లేకుండా చర్యలు : కలెక్టర్‌

  • Home
  • డెంగీ మరణాలు లేకుండా చర్యలు : కలెక్టర్‌

డెంగీ మరణాలు లేకుండా చర్యలు : కలెక్టర్‌

డెంగీ మరణాలు లేకుండా చర్యలు : కలెక్టర్‌

Jun 11,2024 | 22:20

అధికారులతో మాట్లాడుతున్న కలెక్టర్‌ డా||వినోద్‌కుమార్‌         అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ : జిల్లాలో డెంగ్యూ వ్యాధితో ఏ ఒక్క చిన్నారీ మరణించకుండా అన్ని చర్యలూ…