తండ్రి నేత్రాలు దానం చేసిన తనయుడు

  • Home
  • తండ్రి నేత్రాలు దానం చేసిన తనయుడు

తండ్రి నేత్రాలు దానం చేసిన తనయుడు

తండ్రి నేత్రాలు దానం చేసిన తనయుడు

May 16,2024 | 22:12

తండ్రి నేత్రాలు దానం చేసిన తనయుడుప్రజాశక్తి – తిరుపతి సిటి రుయాలో చనిపోయి సి.వి వెంకటరమణ (64) గుండెపోటుతో చికిత్స పొందుతూ మృతిచెందాడు. అతని నేత్రాలను దానం…