తప్పుల్లేని ఓటరుజాబితా తయారు చేద్దాం : కలెక్టర్‌

  • Home
  • తప్పుల్లేని ఓటరుజాబితా తయారు చేద్దాం : కలెక్టర్‌

తప్పుల్లేని ఓటరుజాబితా తయారు చేద్దాం : కలెక్టర్‌

తప్పుల్లేని ఓటరుజాబితా తయారు చేద్దాం : కలెక్టర్‌

Dec 6,2023 | 22:36

ఓటర్ల జాబితాపై అధికారులతో మాట్లాడుతున్న కలెక్టర్‌ అరుణ్‌బాబు       ధర్మవరం టౌన్‌ : ఓటర్ల నమోదును అత్యంత పారదర్శకంగా చేపట్టి తప్పుల్లేని ఓటరుజాబితా తయారు…