తప్పుల తడకగా ఓటరు జాబితా

  • Home
  • తప్పుల తడకగా ఓటరు జాబితా

తప్పుల తడకగా ఓటరు జాబితా

తప్పుల తడకగా ఓటరు జాబితా

Nov 24,2023 | 21:08

ప్రజాశక్తి- పోరుమామిళ్ల ఇటీవల అధికారులు విడుదల చేసిన ఓటరు జాబితా తప్పుల తడాఖాగా మారింది. జాబితాలో మృతుల పేర్లు, డబుల్‌, బోగస్‌ ఓట్లు ఉన్నాయి. దీంతో ఓటర్లు…