తలసేమియా చిన్నారులకు రక్తమార్పిడి

  • Home
  • తలసేమియా చిన్నారులకు రక్తమార్పిడి

తలసేమియా చిన్నారులకు రక్తమార్పిడి

తలసేమియా చిన్నారులకు రక్తమార్పిడి

Mar 27,2024 | 21:59

ప్రజాశక్తి – ఏలూరు అర్బన్‌ ఏలూరు ప్రభుత్వ సర్వజన ఆస్పత్రి ప్రాంగణంలో ఉన్న రెడ్‌క్రాస్‌ తలసేమియా భవనంలో 13 మంది తలసేమియా చిన్నారులకు బుధవారం రక్తమార్పిడి చికిత్సను…

తలసేమియా చిన్నారులకు రక్తమార్పిడి

Mar 13,2024 | 22:42

ఏలూరు అర్బన్‌్‌: ఏలూరు ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఉన్న రెడ్‌ క్రాస్‌ తల సేమియా భవనంలో బుధవారం 13 మంది తలసేమియా వ్యాధి బాధిత చిన్నారులకు…

తలసేమియా చిన్నారులకు రక్తమార్పిడి

Mar 1,2024 | 21:52

ఏలూరు అర్బన్‌:ఏలూరు ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఉన్న రెడ్‌ క్రాస్‌ తలసేమియా కేంద్రంలో 9 మంది తలసేమియా బాధిత చిన్నారులకు శుక్రవారం రక్తమార్పిడిని నిర్వహించినట్లు జిల్లా…

తలసేమియా చిన్నారులకు రక్తమార్పిడి

Jan 24,2024 | 22:57

ఏలూరు అర్బన్‌ : ఏలూరు ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఉన్న రెడ్‌ క్రాస్‌ తలసేమియా భవనంలో బుధవారం 12 మంది తలసేమియా చిన్నారులకు రక్తమార్పిడిని నిర్వహించామని…

తలసేమియా చిన్నారులకు రక్తమార్పిడి

Jan 17,2024 | 21:25

ప్రజాశక్తి – ఏలూరు అర్బన్‌ ఏలూరు ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఉన్న రెడ్‌ క్రాస్‌ తలసేమియా భవనంలో బుధవారం 11 మంది తల సేమియా చిన్నారులకు…

తలసేమియా చిన్నారులకు రక్తమార్పిడి

Jan 10,2024 | 20:55

ఏలూరు అర్బన్‌ : ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఉన్న రెడ్‌క్రాస్‌ తలసేమియా భవనంలో 10 మంది తలసేమియా చిన్నారులకు రక్తమార్పిడిని నిర్వహించినట్లు జిల్లా రెడ్‌క్రాస్‌ ఛైర్మన్‌…

తలసేమియా చిన్నారులకు రక్తమార్పిడి

Dec 20,2023 | 17:22

ప్రజాశక్తి – ఏలూరు అర్బన్‌ ఏలూరు ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఉన్న రెడ్‌క్రాస్‌ తలసేమియా భవనంలో బుధవారం 13 మంది తల సేమియా చిన్నారులకు రక్తమార్పిడి…