తల్లిపాల దాతలకు వందనంతల్లిపాల నిల్వ నిధి ప్రారంభం

  • Home
  • తల్లిపాల దాతలకు వందనంతల్లిపాల నిల్వ నిధి ప్రారంభం

తల్లిపాల దాతలకు వందనంతల్లిపాల నిల్వ నిధి ప్రారంభం

తల్లిపాల దాతలకు వందనంతల్లిపాల నిల్వ నిధి ప్రారంభం

Apr 3,2024 | 23:47

తల్లిపాల దాతలకు వందనంతల్లిపాల నిల్వ నిధి ప్రారంభంప్రజాశక్తి – తిరుపతి తిరుపతి ప్రసూతి వైద్యశాల రెండో అంతస్తులో రోటరీక్లబ్‌ సౌజన్యంతో తల్లిపాల నిల్వ నిధిని బుధవారం ప్రారంభించారు.…