తాగునీటి సమస్య తీరేనా..

  • Home
  • తాగునీటి సమస్య తీరేనా..

తాగునీటి సమస్య తీరేనా..

తాగునీటి సమస్య తీరేనా..

Dec 6,2023 | 22:41

తాగునీటి సమస్య తీరేనా..ప్రజాశక్తి- చిత్తూరుఅర్బన్‌చిత్తూరు అనగానే మొదట గుర్తుకొచ్చేది తాగునీటి సమస్య. సుదీర్ఘకాలంగా చిత్తూరు నగరాన్ని తాగునీటి సమస్య వెంటాడుతోంది. పాలకులు, అధికారులు మారుతున్నా సమస్యకు మాత్రం…