తాడిపత్రి రణరంగం

  • Home
  • తాడిపత్రి రణరంగం

తాడిపత్రి రణరంగం

తాడిపత్రి రణరంగం

May 14,2024 | 22:37

తాడిపత్రిలో రాళ్లు రువ్వుకుంటున్న టిడిపి వైసిపి మద్దతుదారులు      తాడిపత్రి రూరల్‌ : తాడిపత్రి నియోజకవర్గ కేంద్రం రణరంగాన్ని తలిపిస్తోంది. టిడిపి, వైసిపి గ్రూపుల మధ్య…