తాపీమేస్త్రీలకు నిధులు కేటాయించాలి

  • Home
  • తాపీమేస్త్రీలకు నిధులు కేటాయించాలి

తాపీమేస్త్రీలకు నిధులు కేటాయించాలి

తాపీమేస్త్రీలకు నిధులు కేటాయించాలి

Dec 2,2023 | 00:39

సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న హైమావతి ప్రజాశక్తి-హుకుంపేట:మండల కేంద్రంలోని సంత బయలు వద్ద తాపీమేస్త్రీలతో శుక్రవారం సమావేశం నిర్వహించారు. అనంతరం గిరిజన మహిళ సంఘం జిల్లా నేత హైమావతి మాట్లాడుతూ,…