తిరుపతిలో మినిస్టర్‌ వైట్‌ క్లాతింగ్‌ ప్రారంభం

  • Home
  • తిరుపతిలో మినిస్టర్‌ వైట్‌ క్లాతింగ్‌ ప్రారంభం

తిరుపతిలో మినిస్టర్‌ వైట్‌ క్లాతింగ్‌ ప్రారంభం

తిరుపతిలో మినిస్టర్‌ వైట్‌ క్లాతింగ్‌ ప్రారంభం

Feb 1,2024 | 23:58

తిరుపతిలో మినిస్టర్‌ వైట్‌ క్లాతింగ్‌ ప్రారంభం ప్రజాశక్తి -తిరుపతి సిటీ తమిళనాడులో ప్రసిద్ధి చెందిన మినిస్టర్‌ వైట్‌ క్లాతింగ్ను ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తిరుపతిలో మొట్టమొదటిసారిగా గురువారం…