తిరుమలలో అనర్హులకు అందలండబ్బున్నోడికి పాపనాశనంలో షాపులుమంత్రి ఆదేశాలతో అటవీశాఖ అత్యుత్సాహం

  • Home
  • తిరుమలలో అనర్హులకు అందలండబ్బున్నోడికి పాపనాశనంలో షాపులుమంత్రి ఆదేశాలతో అటవీశాఖ అత్యుత్సాహం

తిరుమలలో అనర్హులకు అందలండబ్బున్నోడికి పాపనాశనంలో షాపులుమంత్రి ఆదేశాలతో అటవీశాఖ అత్యుత్సాహం

తిరుమలలో అనర్హులకు అందలండబ్బున్నోడికి పాపనాశనంలో షాపులుమంత్రి ఆదేశాలతో అటవీశాఖ అత్యుత్సాహం

Feb 26,2024 | 22:18

తిరుమలలో అనర్హులకు అందలండబ్బున్నోడికి పాపనాశనంలో షాపులుమంత్రి ఆదేశాలతో అటవీశాఖ అత్యుత్సాహంప్రజాశక్తి – తిరుపతి బ్యూరోవడ్డించేవాడు మనోడైతే ఏ బంతిలో కూర్చున్నా ఇబ్బంది లేదన్నట్లుగా ఃపక్కా కమర్షియల్‌ఃగా మారిపోయింది…