తిరుమల అంటే సెంటిమెంట్‌ : హీరో నాని

  • Home
  • తిరుమల అంటే సెంటిమెంట్‌ : హీరో నాని

తిరుమల అంటే సెంటిమెంట్‌ : హీరో నాని

తిరుమల అంటే సెంటిమెంట్‌ : హీరో నాని

Dec 4,2023 | 23:21

తిరుమల అంటే సెంటిమెంట్‌ : హీరో నానిప్రజాశక్తి-తిరుపతి(మంగళం)చిన్నతనం నుండి తిరుమల శ్రీవారంటే తనకు సెంటిమెంటని, స్వామి వారిని దర్శించుకుంటే చాల ప్రశాంతంగా ఉంటూ కార్యకలాపాలు సాగుతాయని న్యాచురల్‌…