తుపాన్‌ నేపథ్యంలో కోసిన ధాన్యాన్ని

  • Home
  • ధాన్యాన్ని రైస్‌ మిల్లులకు తరలించాం

తుపాన్‌ నేపథ్యంలో కోసిన ధాన్యాన్ని

ధాన్యాన్ని రైస్‌ మిల్లులకు తరలించాం

Dec 4,2023 | 20:56

మంత్రి కారుమూరి వెంకట నాగేశ్వరరావు ప్రజాశక్తి – తణుకు రూరల్‌ తుపాన్‌ నేపథ్యంలో కోసిన ధాన్యాన్ని యుద్ధ ప్రాతిపదికన రైస్‌ మిల్లులకు తరలించినట్లు రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల…