తుపాన్‌ బాధితులకు రిలీఫ్‌ పంపిణీ

  • Home
  • తుపాన్‌ బాధితులకు రిలీఫ్‌ పంపిణీ

తుపాన్‌ బాధితులకు రిలీఫ్‌ పంపిణీ

తుపాన్‌ బాధితులకు రిలీఫ్‌ పంపిణీ

Dec 8,2023 | 00:15

ప్రజాశక్తి-ఒంగోలు: ఒంగోలులోని శ్రీ సత్యసాయి స్కూల్‌లో ఏర్పాటు చేసిన మిచౌంగ్‌ తుపాను పునరావాస కేంద్రంలో ఉన్న 84 కుటుంబాల వారికి, ప్రభుత్వం రిలీఫ్‌ విడుదల చేసింది. కుటుంబానికి…