తుఫాను వల్ల

  • Home
  • నీట మునిగిన పంటలు

తుఫాను వల్ల

నీట మునిగిన పంటలు

Dec 6,2023 | 00:32

తడిసి ముద్దయిన వరి పనులు  గాలులకు నేలకొరిగిన వైనం  మొలకలెత్తుతాయని ఆందోళనలో రైతులు  ప్రభుత్వ సహాయం కోసం ఎదురుచూపు ప్రజాశక్తి -అనకాపల్లి తుఫాను వల్ల మండలంలో సోమవారం…