తెగులు

  • Home
  • మినుముకు పల్లాకు తెగులు

తెగులు

మినుముకు పల్లాకు తెగులు

Nov 22,2023 | 22:50

ప్రజాశక్తి-భట్టిప్రోలు: ఈ ఏడాది రబీ ఆరంభానికి ముందే మెట్ట ప్రాంత రైతులు సాగుచేసిన మినుము పంటకు పల్లాకు తెగులు సోకింది. భట్టిప్రోలు, కొల్లూరు మండలాల్లోని లంక గ్రామాలతో…