తొలగింపులు

  • Home
  • జాగ్రత్తగా చేర్పులు, తొలగింపులు

తొలగింపులు

జాగ్రత్తగా చేర్పులు, తొలగింపులు

Feb 2,2024 | 22:34

వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో పాల్గొన్న జిల్లా ఉన్నతాధికారులు శ్రీకాకుళం : ఎలక్ట్రోరల్‌ చేర్పులు, మార్పులు జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలని రాష్ట్ర ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి ముఖేష్‌ కుమార్‌ మీనా అధికారులను…