తోటి ఉద్యోగులను గౌరవిస్తూ వా

  • Home
  • మహోన్నత వ్యక్తి షేక్‌ సాబ్జీ : పిఎస్‌ఎన్‌ రాజు

తోటి ఉద్యోగులను గౌరవిస్తూ వా

మహోన్నత వ్యక్తి షేక్‌ సాబ్జీ : పిఎస్‌ఎన్‌ రాజు

Dec 20,2023 | 20:49

ప్రజాశక్తి – ఉండి తోటి ఉద్యోగులను గౌరవిస్తూ వారి ఉన్నతికి పాటుపడే మహోన్నత వ్యక్తి షేక్‌ సాబ్జీ అని, ఆయన మృతి ఉపాధ్యాయ రంగానికి తీరని లోటు…