త్వరితగతిన ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్లు

  • Home
  • త్వరితగతిన ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్లు

త్వరితగతిన ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్లు

త్వరితగతిన ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్లు

Feb 5,2024 | 22:17

మాట్లాడుతున్న కలెక్టర్‌ మనజీర్‌ జిలానీ సమూన్‌ కలెక్టర్‌ మనజీర్‌ జిలానీ సమూన్‌ ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ నవరత్నాలు-పేదలందరికీ ఇళ్ల పట్టాల రిజిస్ట్రేషన్‌ను వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్‌…